Program „Mama 4+” – dodatek dla mam 1500 zł

mama z dziećmi

Istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego dla matek, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci.

Świadczenie to, znane jako „Mama 4+” jest dostępne dla osób, które spełniają ustalone kryteria.

Jest to dodatek zaprojektowany w celu zapewnienia stabilności finansowej i wsparcia w codziennym życiu rodzin wielodzietnych.

Czym jest program „Mama 4+”?

Program „Mama 4+” stanowi formę wsparcia dla matek oraz ojców, którzy poświęcili znaczną część życia na opiekę nad co najmniej czworgiem dzieci i nie zdobyli prawa do minimalnego świadczenia emerytalnego. Jest to wyraz uznania społeczeństwa dla rodzicielskiej pracy, która choć nie zawsze była związana z zatrudnieniem, przyczyniała się do rozwoju naszego kraju.

Kluczowe informacje o programie „Mama 4+”:

  • Cel: Zapewnienie finansowego bezpieczeństwa w starszym wieku.
  • Odbiorcy: Osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci.

Dzięki rodzicielskiemu świadczeniu uzupełniającemu, osoby te otrzymują regularne wsparcie finansowe. Inicjatywa ta zmieniła sytuację rodzin, którym wcześniej nie przysługiwało minimalne świadczenie emerytalne, gwarantując im stabilność i uznanie ich trudu.

Program „Mama 4+”: Jak uzyskać wsparcie finansowe?

Jeżeli jesteście matkami lub ojcami, którzy sami wychowują co najmniej czwórkę dzieci lub robicie to w parze, możliwe, że przysługuje Wam dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu „Mama 4+”. Wysokość świadczenia może wynosić do 1500 zł i jest formą wsparcia dla rodziców, którzy poświecili się wychowaniu licznej rodziny.

Procedura ubiegania się o świadczenie:

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania: Musisz być obywatelem Polski i mieszkać w kraju co najmniej 10 lat.
  • Złożenie wniosku: Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie; należy złożyć wniosek w ZUS lub KRUS. Formularze dostępne są w urzędach lub na stronie internetowej ZUS.
  • Dokumentacja: Do wniosku należy dołączyć numer PESEL dzieci, akty urodzenia, informacje o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, oraz wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na otrzymanie wsparcia.Aktualna wysokość świadczenia „Mama 4+”

Jako osoby, które nie są uprawnione do renty czy emerytury, możemy liczyć na pełne wsparcie finansowe wynoszące kwotę najniższej emerytury. Po niedawnej waloryzacji, która miała miejsce w marcu 2023 roku, wysokość tego wsparcia osiągnęła poziom 1588,44 zł.

Możliwość skorzystania ze świadczenia jest ograniczona do spełnienia określonych kryteriów. Uprawnieni są:

  • Kobiety, które ukończyły 60 lat, wychowały minimum czworo dzieci i nie posiadają dochodów zapewniających podstawowe środki do życia,
  • Mężczyźni po 65. roku życia, którzy sami podjęli się wychowania co najmniej czworga dzieci w wyniku odejścia, śmierci matki lub jej długotrwałej nieobecności.